Dzieci i panie noszące kamizelki odblaskowe

Kiedy noszenie kamizelki odblaskowej jest obowiązkowe?

Kamizelka odblaskowa jest jednym z elementów znacznie podnoszących bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz podczas przebywania w rejonie, gdzie porusza się duża ilość pojazdów. Dzięki specjalnym powłokom osoba wyposażona w kamizelkę odblaskową jest widoczna z dużej odległości, zarówno po zmroku czy w warunkach zmniejszonej widoczności, jak i w ciągu dnia.

Noszenie kamizelki odblaskowej jest jednym z elementów możliwych do zastosowania środków ochrony osobistej, które podnoszą bezpieczeństwo stosującego je pracownika i pomagają w zapobieganiu rozmaitym zagrożeniom. W przypadku kamizelek ostrzegawczych przepisy wymieniają konkretne sytuacje, w których powinny być one stosowane. Są jednak również przypadki, gdy stosowanie kamizelki nie jest wprost nakazane, wynika jednak z obowiązków pracodawcy zapisanych w innych regulacjach.

 

W jakich sytuacjach trzeba nosić kamizelkę odblaskową?

pracownicy budowy w kamizelkach odblaskowych

Kamizelki odblaskowe są obowiązkowe podczas prowadzenia robót w pobliżu torowiska. Powinny więc być w nie wyposażone wszystkie osoby, które pracują przy układaniu i konserwacji torów bądź innych elementów infrastruktury, a także wykonują rozmaite inne zadania. Co do zasady każda osoba, która wykonuje jakiekolwiek czynności w pobliżu torowiska powinna być wyposażona kamizelkę ostrzegawczą.

Podobne zasady obowiązują pracowników wykonujących prace w pasie drogi. Zgodnie z przepisami każda osoba wykonująca swe zadania w miejscu wzmożonego ruchu pojazdów musi być wyposażona w kamizelkę odblaskową. Dotyczy to zarówno osób pracujących przy budowach i remontach dróg, jak i osób realizujących różne czynności pomocnicze, np. mycie znaków czy koszenie trawy.

Kamizelki ostrzegawcze są również obowiązkowe dla kierowców samochodów. Kamizelka musi się znajdować w zestawie ADR. Powinny być w nią wyposażeni również wszyscy ci, którzy obsługują centra logistyczne i spedycyjne, a w ramach swych zadań muszą znajdować się w miejscu, gdzie jeżdżą różnego rodzaju pojazdy.

Obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych dotyczy również wszystkich osób, które obsługują zakładowy system transportu bliskiego. Dotyczy to np. miejsc, gdzie poruszają się wózki widłowe, różnego rodzaju ładowarki i podobne urządzenia.

Noszenie kamizelki jest też obowiązkowe na budowie, jeśli panuje na niej wzmożony ruch pojazdów. Coraz chętniej produkowanymi są kamizelki odblaskowe z nadrukiem.