Dzieci i panie noszące kamizelki odblaskowe

Kamizelka odblaskowa jako element ochrony pracownika

Bezpieczeństwo podczas pracy jest niezmiernie ważne. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni dbać o to, by stworzone w zakładzie pracy warunki gwarantowały minimalizację ryzyka wypadku i odniesienia obrażeń. Przepisy BHP dość precyzyjnie regulują zasady, na których zakład pracy powinien zabezpieczać warunki, w jakich realizowane są poszczególne zadania. Obowiązujące zasady dotyczą zarówno procedur wymaganych przy wykonywaniu różnych czynności, jak i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, jakie musi zapewnić pracodawca i osoby działające w jego imieniu.

 

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Podstawową metodą ochrony życia i zdrowia pracowników są środki ochrony zbiorowej. Powinny one być zapewniane we wszystkich możliwych sytuacjach. Należą do nich np. różnego rodzaju barierki, zabezpieczenia maszyn i urządzeń czy różnego typu osłony. W wielu przypadkach jednak tego rodzaju działania są niewystarczające. Wtedy pracodawca ma obowiązek przydzielenia pracownikowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

pracownik w kamizelce odblaskowej na magazynie

Środki ochrony indywidualnej to rozmaite elementy zabezpieczające. W ich skład wchodzi np. odpowiednia odzież robocza, a także dodatkowe akcesoria – ochronniki słuchy, uprzęże, kaski czy kamizelki odblaskowePodstawowym zadaniem tego typu oprzyrządowania jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku oraz redukcja występujących na danym stanowisku pracy zagrożeń do przewidzianego przepisami poziomu.

 

Kamizelki dla poprawy widoczności

Podstawową funkcją kamizelki odblaskowej jest zwiększenie odległości, z jakiej nosząca ją osoba może być dostrzeżona, a także ułatwienie zwrócenia na nią większej uwagi przez operatorów maszyn i urządzeń.

Kamizelki odblaskowe są używane tam, gdzie występuje zagrożenie ze strony poruszających się pojazdów. Są obowiązkowe przy pracach na torowiska, przy czynnościach wykonywanych przy drodze, a także w miejscach, gdzie używa się maszyn i urządzeń przeznaczonych do transportu bliskiego. Kamizelki odblaskowe powinni zatem nosić także pracownicy magazynów i centrów logistycznych, a także osoby pracujące w pobliżu dźwigów czy taśmociągów. Kamizelki odblaskowe są również elementem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników na różnego rodzaju budowach. Ciekawostką może być fakt, że dostępne są także kamizelki odblaskowe z nadrukiem.