opaska odblaskowa

Worek odblaskowy na plecy - pomarańczowy

Kategoria: Worki odblaskowe
  • również do zamocowania na tornister
  • dzianina fluorescencyjna z pasem odblaskowym zgodnym z normą EN 471
  • kolory: żółty
  • świetne miejsce na reklamę
  • kolor żółty
  • produkt pod nadruk

Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.